ภาพกิจกรรม
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองลำเจียก (วันที่ 6 มีนาคม 2563)
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นางสายฝน ทองถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางพรทิพ โชคถาวร  นายวิลัน ทำไร่ ศึกษานิเทศก์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองลำเจียก ให้การต้อนรับ นางชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ที่มาให้กำลังใจนักเรียนที่กำลังจะปิดภาคการศึกษา พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันไวรัส covid19 และฝุ่น pm. 2.5 และร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองลำเจียก สำนักงานเขตบึงกุม ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการจัดการเรียน การสอน โครงการอาหารเช้า อาหารกลางวัน มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมโดยรอบ ร่มรื่น ปลอดภัย มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในสภาวะปัจจุบัน ทั้งเรื่อง ฝุ่น pm 2.5 และเรื่องไวรัส covid19 เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกัน พร้อมทั้งดูแลตัวเองได้

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,22:35   อ่าน 173 ครั้ง