ภาพกิจกรรม
สำนักการศึกษาติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสายฝน ทองถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลำเจียก นางเพลินตา อรุณพูลทรัพย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียน ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจการติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ในช่วง สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2563,06:44   อ่าน 119 ครั้ง