ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถติดต่อรับนมโรงเรียนตามวันและเวลา (อ่าน 95) 07 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 (อ่าน 83) 05 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิค-19 (อ่าน 3000) 23 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคลองลำเจียกเรื่องมาตรการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (อ่าน 2992) 23 ธ.ค. 63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า(covic-19)ของโรงเรียนคลองลำเจียก (อ่าน 3011) 20 ธ.ค. 63
มาตรการการรองรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนคลองลำเจียกในช่วงสถานการณ์covic-19 (อ่าน 3198) 22 ก.ค. 63
กำหนดการแจกนมกล่องของนักเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (อ่าน 3220) 28 พ.ค. 63
ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3226) 26 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เรื่อง การเรียนออนไลน์ (อ่าน 3219) 21 พ.ค. 63
กำหนดการแจกนมกล่องของนักเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (อ่าน 3172) 20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2563 (อ่าน 3059) 12 พ.ค. 63
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3508) 18 เม.ย. 63
คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ออนไลน์ช่วงปิดเทอมก่อนเปิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 3271) 14 เม.ย. 63
แจ้งประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 3130) 02 เม.ย. 63