ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จากวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,05:49   อ่าน 143 ครั้ง