ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เรื่อง การเรียนออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
เรื่อง การเรียนออนไลน์
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงทดสอบระบบเรียนออนไลน์ (เป็นบางห้องเรียนเท่านั้น) เพื่อเก็บข้อมูลนำไปปรับปรุง แก้ไข ซึ่งเป็นแผนที่ 2 ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ หากวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติตามประกาศกรุงเทพมหานคร นักเรียนทุกคนจะได้เรียนครบตามหลักสูตรกำหนดทุกคน ไม่ต้องเป็นกังวลหากขณะนี้นักเรียนไม่ได้เข้าร่วมเรียนออนไลน์ทาง DLTV หรือตามที่ทางโรงเรียนนัดหมายทดสอบการเรียนออนไลน์
แต่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการเลื่อนเปิดเทอมออกไปอีกตามประกาศกรุงเทพมหานคร ก็จะมีการนำแผนที่ 2 คือการเรียนออนไลน์มาใช้จัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันโรคระบาดดังกล่าว สำหรับนักเรียนคนใดที่ไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์ ทางโรงเรียนจะจัดทำเอกสารการเรียนให้นักเรียนได้เรียนที่บ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีสิทธิเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน
ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การระบาด มีแนวโน้มที่ลดลงเป็นอย่างมาก คาดว่าโรงเรียนน่าจะเปิดได้ปกติในวันที่ 1 ก.ค. 63 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,19:27   อ่าน 3218 ครั้ง