ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถติดต่อรับนมโรงเรียนตามวันและเวลา
แจ้งผู้ปกครอแจ้งผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถติดต่อรับนมโรงเรียนตามวันและเวลา ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนคลองลำเจียก กรณีที่ผู้ปกครองไม่สะดวกในวันและเวลาดังกล่าว สามารถรับนมในวันเปิดเรียนได้ หรือติดต่อรายละเอียดได้ที่ โทร 02-5080566 ,098-2520460งนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถติดต่อรับนมโรงเรียนตามวันและเวลา ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนคลองลำเจียก กรณีที่ผู้ปครอไม่สะดวกในวันและเวลาดังกล่าว สามารถรับนมในวันเปิดเรียนได้ หรือติดต่อรายละเอียดได้ที่ โทร 02-5080566 ,098-2520460
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2564,15:16   อ่าน 98 ครั้ง